Quyết định tặng quà Tết cho nhân viên

Việc tặng quà Tết cho công nhân viên không chỉ là một phong tục truyền thống, mà còn thể hiện sự trân trọng và ghi nhận đóng góp to lớn của họ. Đây cũng là cách để tạo động lực, khích lệ tinh thần làm việc, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, quyết định tặng quà Tết cho nhân viên cần được cân nhắc kỹ lưỡng về ngân sách, mục đích và ý nghĩa thực sự của món quà.

Mẫu quyết định tặng quà Tết cho nhân viên

CÔNG TY [TÊN CÔNG TY]

Địa chỉ: [Địa chỉ Công ty]

Số điện thoại: [Số điện thoại liên hệ] [Ngày], [Tháng], [Năm]

QUYẾT ĐỊNH SỐ: [Số quyết định]

V/v: Tổ chức tặng quà Tết cho nhân viên nhân dịp Tết Nguyên đán [Năm]

  • Căn cứ Bộ luật Lao động và các quy định pháp luật hiện hành;
  • Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm vừa qua;
  • Nhằm ghi nhận và tri ân những đóng góp của toàn thể cán bộ nhân viên đối với sự phát triển của Công ty;
  • Tạo động lực và khích lệ tinh thần làm việc cho cán bộ nhân viên trong năm mới.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tổ chức tặng quà Tết cho toàn thể cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán [Năm].

Điều 2: Nội dung quà tặng

Mỗi cán bộ nhân viên sẽ được nhận 01 phần quà Tết gồm: [Liệt kê chi tiết nội dung quà tặng]

Điều 3: Thời gian và địa điểm phát quà

  • Thời gian phát quà: Vào lúc [Giờ] ngày [Ngày] tháng [Tháng] năm [Năm]
  • Địa điểm phát quà: Tại [Địa điểm phát quà]

Điều 4: Kinh phí thực hiện

Toàn bộ kinh phí tổ chức tặng quà Tết được trích từ ngân sách hoạt động của Công ty trong năm.

Điều 5: Tổ chức thực hiện

  • Phòng Hành chính Nhân sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện quyết định này.
  • Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Ban Giám đốc để được chỉ đạo điều chỉnh.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng/ban và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người Ký Quyết Định

[Chức vụ và chữ ký]

Tóm lại, tặng quà Tết cho nhân viên là một truyền thống tốt đẹp không chỉ thể hiện sự quan tâm của công ty đối với người lao động mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Việc này góp phần tạo ra môi trường làm việc tích cực, nâng cao tinh thần và năng suất lao động của nhân viên. Công ty Viva hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm quyết định tặng quà Tết cho nhân viên.

Tham khảo ngay bài viết: Hạch toán chi phí mua quà tết cho nhân viên

Bạn đánh giá nội dung này thế nào?